Projectomschrijving

Palliatieve zorg is voor ieder kind uniek en ook complex. Voor goede kinderpalliatieve zorg zijn duidelijke afspraken tussen de zorgverleners, ouders, patiënten en andere betrokkenen essentieel. Voor dit doel hebben wij een individueel zorgplan (IZP) ontwikkeld, gebaseerd op de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen, de Zorgmodule en het Kwaliteitsmodel Intensieve Kindzorg.

Individueel Zorgplan

In dit IZP is er aandacht voor symptoombehandeling, levenseindebeslissingen, advanced care planning, zelfmanagement, psychosociale aspecten en afspraken over de organisatie en coördinatie van zorg. Het IZP is uitgebreid en succesvol getest in 5 kinderziekenhuizen. Uitkomst was dat het een mooi en volledig IZP is, met veel aandacht voor patiënt en omgeving. Ook kwam duidelijk naar voren dat voor optimale bruikbaarheid een volledig digitale versie noodzakelijk is. Het IZP kan bijdragen aan hogere efficiëntie, een betere afstemming en communicatie tussen alle personen die betrokken zijn bij de palliatieve zorg voor een kind, en aan hogere kwaliteit van die zorg.

Resultaat

Individueel Zorgplan

Meer informatie

Gerelateerd project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website