Projectomschrijving

Doel: beter anticiperen op problemen patiënt door PaTz

Binnen het netwerk palliatieve zorg Regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel is de PaTz methodiek geïmplementeerd. De zorgverleners zijn positief over de methodiek en verpleegkundigen rapporteren dat ze  beter anticiperen op mogelijke problemen van een patiënt.

Resultaat: goede samenwerking, meer kennis en eerder markeren

2 groepen zijn actief aan de slag gegaan met de PaTz methodiek en komen om de maand bijeen voor patiëntbesprekingen. De samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen verloopt beter, zorgverleners hebben meer kennis over palliatieve zorg en patiënten worden eerder gemarkeerd. De inbreng van andere disciplines en specialisten, zoals een verpleegkundig consulent, een POH-GGz met kennis over rouwverwerking en een oncologisch geschoolde fysiotherapeut, heeft een duidelijke meerwaarde op zorgniveau in de wijkverpleging. 

Vervolg: meer PaTz groepen starten

De beide PaTz groepen gaan door met de ingeslagen weg. Met de ontwikkeling van een PR product op basis van interviews met deelnemers hopen we meer PaTz groepen te kunnen starten in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website