Projectomschrijving

Probleemstelling: Moeilijk voorspellen inzet palliatieve zorg bij mensen met COPD

Bij mensen met COPD vindt tijdige palliatieve zorg nauwelijks plaats. Dit komt onder andere doordat het moeilijk te voorspellen is hoe lang iemand nog te leven heeft. Het is daardoor voor de longarts onduidelijk op welk moment palliatieve zorg gestart zou moeten of kunnen worden naast de gebruikelijke zorg.

Doel: Ontwikkelen signalerings-hulpmiddel Propal-COPD

Deze studie richtte zich op mensen met COPD die in het ziekenhuis werden opgenomen met een longaanval (acute exacerbatie). We hebben een eenvoudig toe te passen signalerings-hulpmiddel ontwikkeld, de Propal-COPD. Longartsen en longverpleegkundigen kunnen hiermee bepalen of een patiënt zo kwetsbaar is dat palliatieve zorg gestart moeten worden, middels het betrekken van een gespecialiseerd palliatief consultatieteam. Aan deze teams wordt expliciet gevraagd een telefonische overdracht aan de huisarts te doen.

Resultaat: Meer einde leven afspraken vastgelegd en invloed ziekte verminderd

We zijn in 3 ziekenhuizen tijdige palliatieve zorg gestart bij de genoemde patiënten. In 3 controleziekenhuizen werd dit nog niet toegepast. Door de palliatieve zorg was er een veel groter percentage patiënten met wie einde leven afspraken waren besproken en vastgelegd (proactieve zorgplanning) en bleek de invloed van de ziekte op het dagelijks leven verminderd te zijn. Echter heeft vroegtijdige palliatieve zorg geen invloed op de kwaliteit van leven van patiënten met COPD. 

De vragenlijst die was gebruikt om de kwaliteit van leven te meten, bleek echter lastig in te vullen door veel patiënten. We raden daarom aan in toekomstig onderzoek kwaliteit van leven op een andere manier te meten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website