Projectomschrijving

De missie van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek is vanuit de ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie, toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager regie voert. Uit een recente knelpuntenanalyse en de quickscan informatiebehoeften en informatievoorziening bij palliatieve zorg komt naar voren dat het beleid en de organisatie van de informatievoorziening niet op orde is. Cliënten zijn onvoldoende op de hoogte van het aanbod en het palliatieve proces. Cliënten worden hierdoor beperkt in hun regievoering welke kenmerkend is voor de missie. Er wordt gekozen voor de eerste lijn op aanbeveling van de ontwikkelaars van de Informare. Het doel is dat de zorgvrager inzicht heeft in de sociale kaart van de regio en in het verloop van het - eigen - ziekteproces. De inzichten vanuit de pilot zijn bedoeld om te komen tot een betere afstemming van de informatievoorziening in de eerste lijn en versterking van de samenwerking tussen de partners.

Bereikte resultaten 

De Informare wordt in digitale en papiervorm (naar behoefte) geïmplementeerd bij het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) bij zowel oncologische cliënten als cliënten met chronisch hartfalen en COPD. Het doel is dat de zorgvrager inzicht heeft in de sociale kaart van de regio en in het verloop van het - eigen - ziekteproces. Met dit inzicht kan de patiënt beter zelf de regie voeren. De Informare wordt door de netwerkpartners aan minimaal 15 palliatieve cliënten uitgereikt in deze keten. De inzichten vanuit de pilot zijn bedoeld om te komen tot een betere afstemming van de informatievoorziening in de eerste lijn en versterking van de samenwerking tussen de partners.

Er werden 22 informare’s in papiervorm uitgereikt in 3 thuiszorg wijken, 1 huisartsenpraktijk, 1 ziekenhuis afdeling oncologie. Tijdens het opstarten van het project besloot de projectgroep ook de ziekenhuis afdeling oncologie te betrekken bij dit project om de keten van zorg completer te maken. Uiteindelijk werd de Informare alleen uitgereikt aan oncologische cliënten omdat tijdens de uitvoering van de pilot naar voren kwam dat het niet mogelijk was om COPD en chronische hartfalen clienten met een palliatieve status te bereiken. In de onderzoeksgroepen waren geen cliënten aanwezig met chronisch hartfalen en COPD die als palliatief werden gekenmerkt. Tijdens dit project werd bovendien een digitale versie van de Informare (website) ontwikkeld en de website is in de lucht: www.informare.nu. De Informare werd enkel in papiervorm uitgereikt, omdat het ontwikkelen van de digitale versie van de Informare (website) relatief veel tijd in beslag nam en pas tegen het eind van de projectperiode gereed was.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website