Projectomschrijving

Aanleiding

Het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij beslissingen over hun palliatieve zorg is zeer wenselijk. Dat is echter ingewikkeld en niet altijd vanzelfsprekend.

Doel

Het bevorderen van gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking.

Werkwijze

We passen een bestaand hulpmiddel voor gezamenlijke besluitvorming aan voor gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt op basis van consensus onder experts en door het betrekken van de doelgroep en naasten. Ook ontwikkelen we een scholing. 20 woonvoorzieningen van 4 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking gaan het hulpmiddel implementeren. Die implementatie evalueren we bij 128 naasten van deelnemende cliënten.

Verwachte resultaten

We willen dat zorgverleners en naasten van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorgfase het hulpmiddel en de daarbij horende scholing gaan toepassen. Zodat de palliatieve zorg beter aansluit bij de voorkeuren van mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie

Interview

Het aangepaste hulpmiddel, 'SamenSpraak', is inmiddels klaar. Het bestaat uit een doos waar cliënten persoonlijke items in kunnen stoppen, wat het henzelf, hun naasten en hun begeleiders makkelijker maakt om over palliatieve zorg te praten. Projectleider Ida Korfage en onderzoeker Hanna Noorlandt vertellen erover.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website