Projectomschrijving

Stichting Sprank geeft aan dat het lastig is om structureel goede palliatieve zorg (pz) te bieden. Knelpunten die zij hebben geconstateerd zijn:

  • het te laat ontdekken dat pz nodig is, vaak relatief kort voor overlijden
  • ad hoc handelen, geen beleid
  • weinig kennis en vaardigheden begeleiders
  • praten over pz lastig
  • ongemak bij betrekken cliënt
  • verbeteren samenwerking en onderlinge communicatie
  • verbeteren kennis en vaardigheden
  • meer structureel beleid/visie op palliatieve zorg nodig
  • toenemend aantal cliënten naar verwachting

Werkwijze

Het Netwerk Groningen Centraal gaat met Stichting Sprank als pionier het gebruik van de gereedschapskist in palliatieve zorg verkennen en best practices én opgedane kennis verspreiden onder andere organisaties in het netwerk en de provincie. Ook kan dit project worden ingezet ter bevordering van transmurale zorg/ketenzorg in de regio.

Verwacht resultaat

In het huidige project ziet Stichting Sprank een kans om eerdergenoemde knelpunten te verminderen en de palliatieve zorg te verbeteren.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website