Projectomschrijving

Daelzicht is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Doordat het huidige palliatieve zorgbeleid als onvoldoende geconcretiseerd wordt ervaren, wil Daelzicht de kwaliteit van hun geboden palliatieve zorg verder verbeteren.

Werkwijze

Door middel van een zelfevaluatie brengt Daelzicht de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in kaart. Vervolgens werkt een speciaal aangestelde actieonderzoeksgroep de resultaten van deze zelfevaluatie uit in concrete vervolgstappen en implementeren zij instrumenten uit de aangereikte gereedschapskist. 30 maanden na de start van dit project zal Daelzicht opnieuw dezelfde zelfevaluatie uitvoeren.

Verwacht resultaat

Door de resultaten van de tweede zelfevaluatie te vergelijken met de eerste zelfevaluatie kan worden bepaald of de geboden palliatieve zorg binnen Daelzicht als verbeterd wordt ervaren. Daelzicht beoogt een verbetering te zien in de geboden palliatieve zorg en borging ervan.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website