Projectomschrijving

Probleemstelling: Screening en behandeling delier bij gevorderde kanker

Een delier komt vaak voor bij mensen met gevorderde kanker. Mensen met een delier zijn verward en hebben last van  slaap- en concentratiestoornissen. Een delier wordt vaak niet herkend door zorgverleners. Patiënten met een verhoogd risico op delier moeten daarom regelmatig gescreend worden. Het is onduidelijk of de DOSS delirium observatieschaal, een eenvoudig screeningsinstrument, ook kan worden toegepast bij mensen met gevorderde kanker. Daarnaast  is niet duidelijk hoe deliersymptomen het best behandeld kunnen worden. Het geneesmiddel van eerste keus is haloperidol. Mogelijk is een behandeling met olanzapine echter effectiever en veiliger. 

Doel: DOSS en vergelijking haloperidol en olanzapine

In dit onderzoek werd de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van de DOSS onderzocht bij mensen met gevorderde kanker. Daarnaast werden de werkzaamheid en bijwerkingen van haloperidol en olanzapine met elkaar vergeleken. 

Resultaten:

Doss zeer betrouwbaar screeningsinstrument

De DOSS is een zeer betrouwbaar instrument om delierverschijnselen te herkennen bij mensen met gevorderde kanker. 

Geen verschil in werkzaamheid olanzapine en haloperidol 

Er is geen verschil in werkzaamheid tussen olanzapine en haloperidol. Olanzapine heeft meer sederende bijwerkingen dan haloperidol; haloperidol geeft meer stramheid van de spieren, verminderde of vertraagde beweging en onwillekeurig trillen of beven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website