Projectomschrijving

Verzorgenden en verpleegkundigen komen palliatieve zorg overal tegen. Het is van belang dat palliatieve zorg opgenomen is in de curricula van initiële opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Docenten van zorgopleidingen van ROC's en hogescholen zijn niet altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom boden we in ieder consortium palliatieve zorg een training aan voor docenten, waarin aandacht was voor zowel kennisoverdracht als suggesties voor onderwijsmaterialen en werkvormen.

Aanpak

We formeerden een landelijke werkgroep met ambassadeurs van de onderwijsknooppunten, netwerkcoördinatoren en vertegenwoordigers van Fibula en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Gezamenlijk bepaalden we de onderwerpen en werkvormen om aan te bieden in de training. Vanwege de coronacrisis boden we de training in ieder consortium digitaal aan met lokale gastdocenten, zoals consulenten palliatieve zorg, geestelijk verzorgers of psychosociale zorgverleners.

Resultaten

In totaal deden 153 docenten van 25 roc’s en 12 hogescholen mee aan de trainingen. Zij waardeerden de training positief en voelden zich na de training beter toegerust om palliatieve zorg te doceren. We ontwikkelden een kader van onderwerpen met bijbehorende materialen en opdrachten dat de basis kan zijn voor een vervolg.

Impact

Door de training zijn docenten zich meer bewust van het belang van palliatieve zorg in hun curricula en beter toegerust om palliatieve zorg te integreren in hun lessen. Hierdoor zijn beginnende zorgprofessionals mogelijk beter voorbereid op de praktijk van de palliatieve zorg.

Context

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ en Palliantie II projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk ons thema Onderwijs in de palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website