Projectomschrijving

In 2015 is het Individueel Zorgplan (IZP) ontwikkeld voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening, gebaseerd op de richtlijn kinderpalliatieve zorg. In de afgelopen jaren is gebleken dat niet ieder kind dat palliatieve zorg ontvangt een IZP heeft, of dat het pas laat wordt ingevuld.

Onderzoek

Door middel van interviews en surveys onderzoekt dit project de bevorderende en belemmerende factoren van het huidige IZP, en na doorontwikkeling en implementatie ook van het vernieuwde IZP.

Verwachte resultaten

Het project zet zich in om inzicht te krijgen in de redenen dat het IZP tot nu toe weinig wordt ingezet, en aanpassingen te kunnen doen aan vorm en inhoud.

Verwachte impact

Het doel is dat het nieuwe IZP een handzaam document wordt dat voor kinderen, ouders en zorgverleners als verrijking van de zorg wordt ervaren. En dat het IZP standaard onderdeel is van de kinderpalliatieve zorg en de continuïteit van zorg tussen de verschillende lijnen waar deze zorg zich beweegt beter gewaarborgd is. Het nieuwe IZP doet recht aan de waarden van het gezin, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor pedagogische, psychosociale of spirituele ondersteuning naast aandacht voor lichamelijke klachten.

Deelnemende netwerken

Interview

Projectleider Judith Aris-Meijer en coördinator van 2 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK's) Johannes Verheijden vertellen over hoe ze, samen met betrokken zorgprofessionals en ouders, werken aan een herziening van het IZP. Johannes: 'We willen dat een kind en het gezin in een 'warm vangnet' terechtkomen.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website