Projectomschrijving

Met name in de palliatieve zorg komen zorgverleners morele dilemma’s tegen en dienen zij daarom toegang te hebben tot ethische expertise. Onder de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis leven morele vragen die onbesproken blijven, onder andere omdat ze de dilemma’s onvoldoende signaleren.

Onderzoek

De CURA-methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in de palliatieve zorg. De implementatie van CURA vindt plaats op minimaal 2 afdelingen van het Deventer Ziekenhuis. Het beleidsteam Palliatieve zorg en de commissie Ethiek selecteren 2 afdelingen van elk 40 bedden. Ambassadeurs en kartrekkers kunnen zo ontdekken hoe ze op de overige klinische afdelingen CURA goed kunnen verspreiden.

Verwachte resultaten

Het Deventer Ziekenhuis wil met de methodisch gestructureerde CURA-aanpak medewerkers ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht. Dit om de palliatieve zorg te verbeteren, maar ook om een kwaliteitsslag te maken richting patiëntenzorg.

Verwachte impact

Met de CURA-methodiek komt er meer aandacht voor de ‘morele competenties’ van zorgverleners in het Deventer Ziekenhuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website