Projectomschrijving

Stichting kuria, Stichting VitaValley en het Netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen werken samen aan het project ‘Buddyzorg voor ongeneeslijk zieken’. Wij vinden dit een goed voorbeeld van palliatieve zorg, omdat het voorziet in een grote behoefte van een groep ongeneeslijk zieken die de reguliere zorg niet kan invullen. Stichting kuria heeft hier al 15 jaar ervaring mee en wil de kennis die zij hiermee heeft opgedaan, vastleggen en overdragen aan andere instellingen.

Veel ongeneeslijk zieken geraken in een sociaal isolement, terwijl zij in deze fase juist behoefte hebben aan extra ondersteuning. Een buddy biedt deze ondersteuning en draagt daarmee bij aan een hogere kwaliteit van leven en meer eigen regie voor de cliënt.

Het project levert een ‘werkpakket Buddyzorg’ op, waarmee andere instellingen aan de slag kunnen om buddy’s toe te voegen aan het eigen zorgaanbod. Wij zijn nog op zoek naar instellingen die hier belangstelling voor hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website