Projectomschrijving

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland heeft een initiatief ontplooid om in de regio de samenwerking en uitwisseling te bevorderen door het gezamenlijk organiseren van de musical `Eeuwig leven'. Het is een ‘musical op maat', wat wil zeggen `samen een musical maken’. De musical is gebaseerd op de eigen ervaringen en het werk van de zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg. Op creatieve wijze komen thema’s binnen de palliatieve zorg aan de orde.
Dit voorstel betreft een onderzoek dat de opgedane ervaringen met deze musical in kaart brengt en overdraagbaar maakt naar andere netwerken.
Het onderzoek omvat (1) systematisch literatuuronderzoek; (2) analyse van opgedane ervaringen middels vragenlijstonderzoek en diepte-interviews; (3) opstellen van een praktische handleiding waarbij alle inzichten geïntegreerd worden zodat andere netwerken dit voorbeeld ook kunnen gebruiken.
De rapportage vindt plaats in de vorm van de handleiding en een artikel voor een tijdschrift op het gebied van de palliatieve zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website