Projectomschrijving

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking valt op door bijzondere communicatie. Het gaat dan over communicatie met de persoon met de beperking zelf en communicatie met de naasten en het overige netwerk.

De persoon met de verstandelijke beperking kan niet altijd symptomen zoals pijn goed aangeven. Degenen die verzorgen moeten hiervoor dus extra aandacht hebben en onder andere kennis van pijninstrumenten. Communicatie met cliënt en netwerk moet zeker in de palliatieve fase goed verlopen.

Mensen met een verstandelijke beperking zelf zijn niet altijd in staat om behandelbeslissingen te nemen. Het nemen van beslissingen rond het levenseinde onderscheidt zich doordat er vaak naasten bij betrokken zijn. Advance care planning is hier een onderdeel van en krijgt bijzondere aandacht in het uittesten van de module palliatieve zorg 1.0.

Gerelateerd project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website