Projectomschrijving

PaTz overleg is een praktisch handvat om de zorg voor mensen in de laatste levensfase te verbeteren. Het sluit goed aan bij de praktische gang van zaken in de huisartsenpraktijk en bij de werkzaamheden van de thuiszorg. Maar het vraagt absoluut ook de inzet en betrokkenheid van een (medisch) consulent palliatieve zorg; haar/zijn deskundigheid geeft meerwaarde aan dit overleg en is onontbeerlijk bij het bereiken van de doelstellingen van het Patz-overleg.

Resultaten

In Midden Limburg zijn in de periode 2013-2014 4 Patz groepen getraind en gestart: 1 in Roermond–centrum, 1 in Heel/Ittervoort 1 in Stramproy en 1 in Weert. Door het inrichten en implementeren van PaTz –groepen wilden de netwerken palliatieve zorg de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeteren doordat:

  • de samenwerking en afstemming tussen huisarts en wijkverpleegkundige toeneemt.
  • palliatieve patiënten tijdig worden geïdentificeerd en worden opgenomen in het palliatief zorgregister, waardoor er een op
  • patiënten-behoefte gebaseerd zorgplan wordt gemaakt en in gezamenlijkheid (arts en thuiszorg) wordt uitgevoerd.
  • er tijdig zicht is op de zorg voor deze patiënt en proactief gehandeld kan worden
  • deze proactieve zorgplanning crisissituaties (en bv ziekenhuisopname) kan voorkomen
  • de aanwezigheid van een consulent palliatieve zorg en door het leren van elkaars ervaringen en expertise de deskundigheid van de deelnemers toeneemt.

De PaTZgroepen zijn begeleid door een trainer/begeleider die ook medisch palliatief consulent is. In april 2015 heeft er een slotbijeenkomst plaatsgevonden waar met name husartsen en thuiszorg aan hebben deelgenomen en waar de resultaten bekend zijn gemaakt van het PaTZ project. Tevens is er van gedachten gewisseld over de wijze waarop het aantal PaTZ groepen kan worden uitgebreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website