Palliatieve zorg voor mensen met een psychische aandoening is vaak complex en nog erg versnipperd. Professionals relateren gedragsverandering vaak aan de psychische aandoening. Hierdoor worden palliatieve zorgbehoeften vaker in een laat stadium pas herkend. Dit brengt een risico met zich mee van onderbehandeling van deze patiëntengroep.

Uitgelicht

Te weinig aandacht voor psyche in palliatieve zorg

Twee vrouwen aan tafel
Maaike Mol en Marion Reinartz van Zorgbelang

'Het geestelijk aspect evenveel aandacht willen geven als het medische, legt een behoorlijke druk op de zorgverleners in de palliatieve zorg. Zij zijn zich wel bewust van de noodzaak er van, maar kunnen soms gewoonweg niet genoeg tijd daar aan besteden. De protocollen zijn leidend en die zijn nu eenmaal voornamelijk gericht op de medische zorg', vertelt Maaike Mol, een van de onderzoekers van Zorgbelang.

Artikel te weinig aandacht psyche

Hulpmiddelen GGz palliatieve zorg

Een handleiding palliatieve zorg, checklist, laatste wensenboekje en een training voor vrijwilligers: slechts een paar van de hulpmiddelen die GGz Centraal ontwikkelde om de palliatieve zorg voor psychiatrisch patiënten goed en professioneel te organiseren. Een bijbehorende behandelmodule is nog in de maak en komt dit voorjaar beschikbaar. Wubbien Wesselink van GGz Centraal: ‘Ook mensen met een psychiatrische aandoening hebben recht op een mooi sterfbed.’

Hulpmiddelen voor palliatieve zorg in GGz

Regionale training voor GGz Centraal

Zorgconsulenten Palliatieve Zorg bij GGz Centraal hebben een training ontwikkeld over palliatieve zorg in de psychiatrie. Het Goede Voorbeeld Zorgconsulten palliatieve zorg kan nu ook optimaal ingezet worden in de psychiatrie. Het heeft geleid tot meer geplande en proactieve palliatieve zorg aan patiënten met een psychiatrische stoornis. Dit is een resultaat uit een ZonMw-project.

Website Goede voorbeelden van palliatieve zorg

Pro-activiteit in palliatieve zorg aan EPA-patiënten

Door de onderwijsmethodiek ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ bij Antes-Zorggroep is symptoommanagement beter doorgevoerd en is keuzemogelijkheid gecreëerd voor patiënten met Ernstig Psychiatrisch Aandoeningen om in hun eigen c.q. passende (zorg)omgeving goede palliatieve zorg te krijgen.

Resultaten Antes-Zorggroep

Projecten over palliatieve zorg bij GGz-patiënten

Een overzicht met projecten op het gebied van GGZ patiënten die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten over palliatieve zorg bij GGZ-patiënten

Palliatieve zorg in GGz vergt specifieke expertise

GGz Centraal heeft een palliatieve unit. Heel bijzonder in Nederland. Wat maakt palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen zo anders? Verpleegkundig specialist Heidi de Kam vertelt erover.

Interview met verpleegkundig specialist Heidi Kam

Actueel

Website overpalliatievezorg.nl voor patiënten en naasten

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Patiëntenfederatie blijkt dat veel mensen niet precies weten wat palliatieve zorg inhoudt. Ook beseffen veel mensen niet dat ze zelf in de palliatieve fase zitten. De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl biedt ondersteuning aan patiënten en hun behandelaars. Met betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en hulp dichtbij huis.

Screenshot van de website overpalliatievezorg.nl
Elders gezien

Column nieuwe voorzitter Palliantie Pim van Gool

Pim van Gool vertelt hoe hij voor het eerst met palliatieve zorg in aanraking kwam, en hoe de kennis sindsdien is toegenomen. Hij kijkt vooruit op de plannen die liggen voor het programma Palliantie II.

Portretfoto van Pim van Gool, een man met bril
Pagina

Projectleidersbijeenkomst Palliantie 'Mooie resultaten! En nu?'

Op 17 juni 2021 organiseerden we samen met consortium Propallia een projectleidersbijeenkomst over borgen en verspreiden van resultaten uit Palliantieprojecten. Met lezingen en workshops over effectief communiceren met je doelgroep, betrekken van zorgbestuurders en -managers en datasharing in de palliatieve zorg. Benieuwd? Lees nu het verslag en download de presentaties.

Afbeelding met paarse achtergrond en in witte letters: Projectleidersbijeenkomst Mooie resultaten! En nu? Borgen en verspreiden van resultaten uit Palliantieprojecten
Pagina

Afscheidscolumn oud-voorzitter Palliantie Gerrit van der Wal

Gerrit van der Wal blikt terug op 6,5 jaar voorzitterschap bij de programmacommissie. 'De palliatieve zorg transformeert zich van welwillend bezien buitenbeentje naar een geaccepteerd en gewoon (maar wel) bijzonder onderdeel van de zorg.'

Foto van Gerrit van der Wal
Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website