Palliatieve zorg voor mensen met een psychische aandoening is vaak complex en nog erg versnipperd. Professionals relateren gedragsverandering vaak aan de psychische aandoening. Hierdoor worden palliatieve zorgbehoeften vaker in een laat stadium pas herkend. Dit brengt een risico met zich mee van onderbehandeling van deze patiëntengroep.

Uitgelicht

Te weinig aandacht voor psyche in palliatieve zorg

Twee vrouwen aan tafel
Maaike Mol en Marion Reinartz van Zorgbelang

'Het geestelijk aspect evenveel aandacht willen geven als het medische, legt een behoorlijke druk op de zorgverleners in de palliatieve zorg. Zij zijn zich wel bewust van de noodzaak er van, maar kunnen soms gewoonweg niet genoeg tijd daar aan besteden. De protocollen zijn leidend en die zijn nu eenmaal voornamelijk gericht op de medische zorg', vertelt Maaike Mol, een van de onderzoekers van Zorgbelang.

Artikel te weinig aandacht psyche

Hulpmiddelen GGz palliatieve zorg

Een handleiding palliatieve zorg, checklist, laatste wensenboekje en een training voor vrijwilligers: slechts een paar van de hulpmiddelen die GGz Centraal ontwikkelde om de palliatieve zorg voor psychiatrisch patiënten goed en professioneel te organiseren. Een bijbehorende behandelmodule is nog in de maak en komt dit voorjaar beschikbaar. Wubbien Wesselink van GGz Centraal: ‘Ook mensen met een psychiatrische aandoening hebben recht op een mooi sterfbed.’

Hulpmiddelen voor palliatieve zorg in GGz

Regionale training voor GGz Centraal

Zorgconsulenten Palliatieve Zorg bij GGz Centraal hebben een training ontwikkeld over palliatieve zorg in de psychiatrie. Het Goede Voorbeeld Zorgconsulten palliatieve zorg kan nu ook optimaal ingezet worden in de psychiatrie. Het heeft geleid tot meer geplande en proactieve palliatieve zorg aan patiënten met een psychiatrische stoornis. Dit is een resultaat uit een ZonMw-project.

Website Goede voorbeelden van palliatieve zorg

Pro-activiteit in palliatieve zorg aan EPA-patiënten

Door de onderwijsmethodiek ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ bij Antes-Zorggroep is symptoommanagement beter doorgevoerd en is keuzemogelijkheid gecreëerd voor patiënten met Ernstig Psychiatrisch Aandoeningen om in hun eigen c.q. passende (zorg)omgeving goede palliatieve zorg te krijgen.

Resultaten Antes-Zorggroep

Projecten over palliatieve zorg bij GGz-patiënten

Een overzicht met projecten op het gebied van GGZ patiënten die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten over palliatieve zorg bij GGZ-patiënten

Palliatieve zorg in GGz vergt specifieke expertise

GGz Centraal heeft een palliatieve unit. Heel bijzonder in Nederland. Wat maakt palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen zo anders? Verpleegkundig specialist Heidi de Kam vertelt erover.

Interview met verpleegkundig specialist Heidi Kam

Actueel

Afscheidscolumn oud-voorzitter Palliantie Gerrit van der Wal

Gerrit van der Wal blikt terug op 6,5 jaar voorzitterschap bij de programmacommissie. 'De palliatieve zorg transformeert zich van welwillend bezien buitenbeentje naar een geaccepteerd en gewoon (maar wel) bijzonder onderdeel van de zorg.'

Foto van Gerrit van der Wal
Pagina

Zingeving extra relevant in de coronacrisis

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Die stellen ze alleen lang niet altijd. Hoe ga je daar als professional mee om? In dit interview vertellen projectleider Michael Echteld en netwerkcoördinator Joceline Kranenburg over een hulpmiddel hiervoor: de 'Patient Dignity Question'.

Foto's van Michael Echteld en Joceline Kranenburg gecombineerd
Pagina

Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste

Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt.

Foto van mantelzorger Petra
Elders gezien

'Neem naasten meteen bij het eerste contact serieus'

Hoe betrek je naasten bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten? 'Voor het bieden van de best mogelijke palliatieve zorg is de naaste een cruciale bron van informatie,' vertelt palliatieverpleegkundige Noeska Schrijver. De Oog voor Naasten-methodiek helpt bij het aansluiten op hun behoeften.

Foto van Noeska Schrijver met de Oog voor Naasten-methodiek
Noeska Schrijver met de Oog voor Naasten-methodiek
Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website