Palliatieve zorg voor mensen met psychische aandoening is vaak complex en nog erg versnipperd. De doelgroep is kwetsbaar. Zij zijn vaak communicatief minder toegankelijk vanwege psychiatrische en cognitieve problemen en verstoorde pijnbeleving. GGZ professionals relateren gedragsverandering bij deze doelgroep eerder aan de psychische aandoening. Hierdoor wordt in een vrij laat stadium palliatieve zorgbehoeften herkend. Het risico op onderbehandeling – in het bijzonder bij palliatieve behandeling van symptomen en lijden – is bij deze doelgroep zeker aanwezig. In Palliantie wordt daarom extra aandacht gevraagd voor deze doelgroep.

Uitgelicht

Te weinig aandacht voor psyche in palliatieve zorg

Twee vrouwen aan tafel
Maaike Mol en Marion Reinartz van Zorgbelang

'Het geestelijk aspect evenveel aandacht willen geven als het medische, legt een behoorlijke druk op de zorgverleners in de palliatieve zorg. Zij zijn zich wel bewust van de noodzaak er van, maar kunnen soms gewoonweg niet genoeg tijd daar aan besteden. De protocollen zijn leidend en die zijn nu eenmaal voornamelijk gericht op de medische zorg', vertelt Maaike Mol, een van de onderzoekers van Zorgbelang.

Artikel te weinig aandacht psyche

Regionale training voor GGz

Zorgconsulenten Palliatieve Zorg bij GGz Centraal hebben een training ontwikkeld over palliatieve zorg in de psychiatrie. Het Goede Voorbeeld Zorgconsulten palliatieve zorg kan nu ook optimaal ingezet worden in de psychiatrie. Het heeft geleid tot meer geplande en proactieve palliatieve zorg aan patiënten met een psychiatrische stoornis.

Pro-activiteit in palliatieve zorg aan EPA-patiënten

Door de onderwijsmethodiek ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ bij Antes-Zorggroep is symptoommanagement beter doorgevoerd en is keuzemogelijkheid gecreëerd voor patiënten met Ernstig Psychiatrisch Aandoeningen om in hun eigen c.q. passende (zorg)omgeving goede palliatieve zorg te krijgen.

Blijf op de hoogte

Via de 'Blijf op de hoogte' pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Palliatieve Zorg.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Projecten over palliatieve zorg bij GGz-patiënten

Een overzicht met projecten op het gebied van GGZ patiënten die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten over palliatieve zorg bij GGZ-patiënten

Palliatieve zorg in GGz vergt specifieke expertise

GGz Centraal heeft een palliatieve unit. Heel bijzonder in Nederland. Wat maakt palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen zo anders? Verpleegkundig specialist Heidi de Kam vertelt erover.

Interview met verpleegkundig specialist Heidi Kam

Palliatieve zorg nog witte vlek in intramurale GGz

Psychiatrisch verpleegkundige Caroline Kreuning werkt met mensen die naast psychiatrische problemen ook een verstandelijke beperking hebben. Wat zijn haar ervaringen?

Interview met psychisch verpleegkundige Caroline Kreuning

Levensverhaalmethode

In de levensverhaalmethode worden actief herinneringen opgehaald. Deze methode richt zich vooral op positieve, prettige gebeurtenissen en ervaringen.

Hulpmiddelen GGz palliatieve zorg

Een handleiding palliatieve zorg, checklist, laatste wensenboekje en een training voor vrijwilligers: slechts een paar van de hulpmiddelen die GGz Centraal ontwikkelde om de palliatieve zorg voor psychiatrisch patiënten goed en professioneel te organiseren. Een bijbehorende behandelmodule is nog in de maak en komt dit voorjaar beschikbaar. Wubbien Wesselink van GGz Centraal: ‘Ook mensen met een psychiatrische aandoening hebben recht op een mooi sterfbed.’

Hulpmiddelen voor palliatieve zorg in GGz

Actueel

Volg via RSS

Het landschap van de palliatieve zorg

Er zijn vele organisaties werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland. Allen hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van patiënten, naasten of zorgverleners. De organisaties werken op vier niveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic “Het landschap van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden.

Elders gezien

Website Nationaal Programma Palliatieve Zorg is live

Met dit platform biedt Agora inzicht in alle onderdelen van het NPPZ: activiteiten van de overheid, het programma Palliantie. Meer dan Zorg van ZonMw en informatie van de 7 consortia palliatieve zorg. U vindt er compacte informatie met doorverwijzingen naar broninformatie op onder andere websites van de Rijksoverheid en ZonMw.

Elders gezien

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website