In Palliantie is aandacht voor palliatieve zorg bij mensen met een migratie-achtergrond. Veel zorgverleners vinden het eng om zich met andere culturen bezig te houden. Het gaat om respect, inlevingsvermogen en aandacht voor andere culturen. Zorgverleners moeten helder communiceren en kunnen reflecteren op hun eigen blinde vlekken en inzichten.

Uitgelicht

Diversiteit in de palliatieve zorg

Wat verstaan we onder diversiteit en hoe houd je in de zorg of in projecten rekening met diversiteit? Tijdens een inspirerende bijeenkomst in januari kwam dit onderwerp uitgebreid aan bod.

Bekijk de terugblik

Cultuursensitieve palliatieve zorg

Wanneer patiënten geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte, de grenzen aan behandeling zijn bereikt en er complexe besluiten genomen moeten worden, dan kunnen culturele verschillen nadrukkelijk naar voren komen. Dit geldt voor zowel perspectieven op wat een goede dood is als ook op wat goede palliatieve zorg is. 

Naar het artikel

Projecten over palliatieve zorg bij mensen met een migratieachtergrond

Overzicht met projecten op het gebied van mensen met een migratieachtergrond die vanuit het ZonMw Palliantie-programma worden gefinancierd.

Naar het projectenoverzicht

Radboudumc voorloper in cultuursensitief communiceren

Vrouw op foto
Saida Aoulad Baktit

Islamitisch geestelijk verzorger Saida Aoulad Baktit traint al jaren medewerkers van het Radboudumc om ‘cultuursensitiever’ te worden. Ze vertelt over haar ervaringen.

Interview met Saida Aoulad Baktit

‘De persoonlijke wens staat voorop’

Afbeelding van artikel
Artikel in Pal voor U over culturele achtergrond en levenseinde

Niet alle Marokkanen heten Mohammed. Ofwel: ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor behoeften rondom het levenseinde. Daarom is het belangrijk om in de laatste levensfase eveneens rekening te houden met culturele achtergrond.

Lees het artikel

‘Het gaat bij migranten om delicate communicatie’

Vrouw staat op de foto
Maria van den Muijsenbergh (fotograaf Philip Homburg)

Kijken mensen met een migratieachtergrond anders naar palliatieve zorg? Huisarts Maria van den Muijsenbergh heeft er veel ervaring mee, die ze ook inzet in training en onderzoek. ‘Begin als zorgverlener niet pats boem over de laatste fase.’

Interview met Maria van de Muijsenbergh

Parel voor Pharos project 'In gesprek over leven en dood'

De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen.

Lees meer over deze Parel

Actueel

Website overpalliatievezorg.nl voor patiënten en naasten

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Patiëntenfederatie blijkt dat veel mensen niet precies weten wat palliatieve zorg inhoudt. Ook beseffen veel mensen niet dat ze zelf in de palliatieve fase zitten. De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl biedt ondersteuning aan patiënten en hun behandelaars. Met betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en hulp dichtbij huis.

Screenshot van de website overpalliatievezorg.nl
Elders gezien

Hulpmiddelen voor markering en proactieve zorgplanning

Diverse hulpmiddelen op markering en proactieve zorgplanning voor 1e en 2e lijns zorgverleners staan op Palliaweb. Er zijn algemene en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast is er ook algemene en specifieke patiëntinformatie te vinden.

verzorger en patient in gesprek
Elders gezien

Column nieuwe voorzitter Palliantie Pim van Gool

Pim van Gool vertelt hoe hij voor het eerst met palliatieve zorg in aanraking kwam, en hoe de kennis sindsdien is toegenomen. Hij kijkt vooruit op de plannen die liggen voor het programma Palliantie II.

Portretfoto van Pim van Gool, een man met bril
Pagina

Projectleidersbijeenkomst Palliantie 'Mooie resultaten! En nu?'

Op 17 juni 2021 organiseerden we samen met consortium Propallia een projectleidersbijeenkomst over borgen en verspreiden van resultaten uit Palliantieprojecten. Met lezingen en workshops over effectief communiceren met je doelgroep, betrekken van zorgbestuurders en -managers en datasharing in de palliatieve zorg. Benieuwd? Lees nu het verslag en download de presentaties.

Afbeelding met paarse achtergrond en in witte letters: Projectleidersbijeenkomst Mooie resultaten! En nu? Borgen en verspreiden van resultaten uit Palliantieprojecten
Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website