In Palliantie is aandacht voor palliatieve zorg bij mensen met een migratie-achtergrond. Veel zorgverleners vinden het eng om zich met andere culturen bezig te houden. Het gaat om respect, inlevingsvermogen en aandacht voor andere culturen. Zorgverleners moeten helder communiceren en kunnen reflecteren op hun eigen blinde vlekken en inzichten.

Uitgelicht

Diversiteit in de palliatieve zorg

Wat verstaan we onder diversiteit en hoe houd je in de zorg of in projecten rekening met diversiteit? Tijdens een inspirerende bijeenkomst in januari kwam dit onderwerp uitgebreid aan bod.

Bekijk de terugblik

Cultuursensitieve palliatieve zorg

Wanneer patiënten geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte, de grenzen aan behandeling zijn bereikt en er complexe besluiten genomen moeten worden, dan kunnen culturele verschillen nadrukkelijk naar voren komen. Dit geldt voor zowel perspectieven op wat een goede dood is als ook op wat goede palliatieve zorg is. 

Naar het artikel

Projecten over palliatieve zorg bij mensen met een migratieachtergrond

Overzicht met projecten op het gebied van mensen met een migratieachtergrond die vanuit het ZonMw Palliantie-programma worden gefinancierd.

Naar het projectenoverzicht

Radboudumc voorloper in cultuursensitief communiceren

Vrouw op foto
Saida Aoulad Baktit

Islamitisch geestelijk verzorger Saida Aoulad Baktit traint al jaren medewerkers van het Radboudumc om ‘cultuursensitiever’ te worden. Ze vertelt over haar ervaringen.

Interview met Saida Aoulad Baktit

‘De persoonlijke wens staat voorop’

Afbeelding van artikel
Artikel in Pal voor U over culturele achtergrond en levenseinde

Niet alle Marokkanen heten Mohammed. Ofwel: ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor behoeften rondom het levenseinde. Daarom is het belangrijk om in de laatste levensfase eveneens rekening te houden met culturele achtergrond.

Lees het artikel

‘Het gaat bij migranten om delicate communicatie’

Vrouw staat op de foto
Maria van den Muijsenbergh (fotograaf Philip Homburg)

Kijken mensen met een migratieachtergrond anders naar palliatieve zorg? Huisarts Maria van den Muijsenbergh heeft er veel ervaring mee, die ze ook inzet in training en onderzoek. ‘Begin als zorgverlener niet pats boem over de laatste fase.’

Interview met Maria van de Muijsenbergh

Parel voor Pharos project 'In gesprek over leven en dood'

De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen.

Lees meer over deze Parel

Actueel

Afscheidscolumn oud-voorzitter Palliantie Gerrit van der Wal

Gerrit van der Wal blikt terug op 6,5 jaar voorzitterschap bij de programmacommissie. 'De palliatieve zorg transformeert zich van welwillend bezien buitenbeentje naar een geaccepteerd en gewoon (maar wel) bijzonder onderdeel van de zorg.'

Foto van Gerrit van der Wal
Pagina

‘Deze toolbox over diversiteit ga ik bij elk project gebruiken’

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt de komende jaren sterk toe. Het is van groot belang dat projecten resultaten opleveren waar zij echt mee geholpen zijn. Een nieuwe toolbox maakt rekening houden met diversiteit in projecten een stuk eenvoudiger.

Marieke op de foto
Pagina

Vernieuwd projectenoverzicht palliatieve zorg

Bekijk meer dan 70 projecten van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' in onze projectenwaaier. Een handig overzicht met per project een korte omschrijving, de doelgroep en de resultaten. Zie direct welke projecten relevant zijn voor u.

Projectenwaaier op smartphone
Pagina

Uitkomsten Palliantie projecten op Palliaweb

ZonMw en PZNL werken samen aan het, voor een breed publiek, toegankelijk maken van de resultaten uit het Programma 'Palliantie. Meer dan zorg'. Het is immers belangrijk dat de uitkomsten hun weg vinden naar praktijk, onderwijs, beleid en/of verder onderzoek. Met deze samenwerking dragen beide organisaties bij aan het verspreiden van nieuwe initiatieven en onderzoek voor het palliatieve zorgveld.

Twee vrouwen in omhelzing
Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website