Projectomschrijving

Doel

Het ontwikkelen en implementeren van een organisatiemodel dat kleine zelfstandige eerstelijnspraktijken verbindt tot een geïntegreerd samenwerkend geheel. Met daarbij de opzet van een kleinschalig themagericht centrum voor met elkaar verweven  lichaamsgerichte en psychosociale zorg.

Doelgroep

Kleine maatschappen of solopraktijken, waaronder: verloskundigen, oefentherapeut Mensendieck/psychosomatisch oefentherapeut, ergotherapeut, kindertherapeut, kinderergotherapeut, GZ-psycholoog, kinderpsycholoog, speltherapeut, ergotherapeut en haptotherapeut.

Meer informatie

Project website

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website