Projectomschrijving

Doel
Het gezondheidscentrum Leidsche Rijn biedt vanuit een tijdelijke huisvesting de inwoners van de vinex-wijk Het Zand eerstelijnszorg. Met huisartsen, poh’s, verloskundigen, apotheek, fysiotherapie, eerstelijns-ggz en andere disciplines. Tevens houden een gynaecoloog en een kinderarts spreekuur. In 2012 wordt het nieuwe wijkgezondheidscentrum Het Zand geopend, met nog meer samenwerking met de tweede lijn, eerstelijnsdiagnostiek en een CJG. Vanuit de huidige setting start men met concrete, doelgroepgerichte samenwerking. Multidisciplinair, resultaatgericht, met aandacht voor vroegsignalering en versterking van de zelfredzaamheid van de patiënt. Met een kerngroep met een bestuurder, management en een coördinator die professionals verbindt. Deze aanpak start met twee doelgroepen: zwangeren en jonge jeugd.

Doelgroep
Voor jonge jeugd: Centrum Jeugd en Gezin, Indigo (ggz) en huisartsen
Voor zwangeren: huisartsen, gynaecoloog, verloskundigen, apotheek.
Afhankelijk van het thema ook welzijn, kinderartsen, oefen/fysiotherapeuten en andere professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website