Projectomschrijving

In het project ‘Krachten bundelen voor wijkgerichte zorg in de eerste lijn’ is de netwerkorganisatie Gezondheidscentra Zuid-Nederland (GZN) opgericht; een Back-Office die het primaire proces ondersteunt.

Doel

De kennis omtrent wijkgericht werken, ontwikkelde werkmethodieken en de organisatiekracht van gezondheidscentra delen. Door kennisdeling winst boeken in de kwaliteit van eerstelijnszorg, zorginnovaties en efficiëntie in de bedrijfsvoering om daarmee de lokale gezondheidscentra te versterken.

Werkwijze

Het project bestaat uit het ontwikkelen van:

  • een handreiking
    (het overdraagbaar en breder toepasbaar maken van de ontwikkelde wijkgerichte aanpak c.q. werkwijze door deze systematisch te beschrijven als goed voorbeeld)
  • een kennismarkt
  • implementatie ondersteuning op maat
    (voor eerstelijns disciplines die vragen hebben over de implementatie van wijkgericht werken of wijkgerichte samenwerking)

Verwachte opbrengst

De opbrengst van het project omvat kennis, inzicht, aanpakken en tools voor het opzetten van een wijknetwerk. De gezondheidscentra Zuid-Nederland hopen hiermee collega’s te inspireren, maar vooral ook pragmatisch te ondersteunen in het overnemen van goede voorbeelden in andere wijken met gelijke gezondheidsvraagstukken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website