Projectomschrijving

Door een toename van het aantal chronisch zieken en het aantal mensen met meerdere aandoeningen is er steeds meer vraag naar multidisciplinaire patiëntenzorgteams in de eerste lijn. De mate waarin deze teams goed functioneren, bepaalt waarschijnlijk mede ook de geleverde kwaliteit van zorg.

Team Climate Inventory

In dit onderzoeksproject is een bestaande vragenlijst voor het meten van het functioneren van teams, de Team Climate Inventory, gevalideerd voor teams in de eerste lijn in Nederland. Daarnaast is nagegaan welke (structuur)kenmerken en randvoorwaarden van belang zijn voor een goed functionerend, multidisciplinair team in de eerste lijn. Op grond van onze analyses kunnen we concluderen dat het bestaande framework van de oorspronkelijke auteurs past.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website