Projectomschrijving

Het realiseren van een ouderenloket in het eerstelijnscentrum in Bennekom. Hier kunnen alle Bennekomse ouderen en hun mantelzorgers terecht voor vragen op het gebied van welzijn, gezondheid en ziekte. Het loket heeft als basistaken:

  • geven van informatie en advies
  • signaleren en preventie
  • toeleiding naar passende hulp op gebied van welzijn en gezondheid
  • bevorderen samenwerking hulpverleners eerstelijnszorg

In de front-office vindt een triage plaats, waarna een passend antwoord of behandeling volgt . Ook kan de vraag worden doorgespeeld naar de back-office van waaruit dan een, zoveel mogelijk, multi-disciplinaire aanpak kan worden verzorgd.

Doelgroep
Alle zorgverleners van het eerstelijnscentrum (huisartsen, logopedist, ergotherapeut, psychologen, apotheker, maatschappelijk werker), sector Welzijn Ouderen, thuiszorgorganisaties, gemeente Ede, preventie-afdeling ggz-instelling, overige zorgverleners in Bennekom.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website