Projectomschrijving

De Stichting Inloopcentra heeft, als afgeleide van de walk in centra in Engeland, een uniek op de Nederlandse situatie afgestemd concept ontwikkeld dat in Schiedam bewezen heeft succesvol te zijn (project ‘Inloopcentra’). Cruciaal hierbij is de rol van de eerste lijn, oftewel de huisarts en het gezondheidscentrum.

Laagdrempelige voorziening

Patiënten kunnen zonder afspraak terecht, de werkdruk van huisartsen wordt aangepakt en de kwaliteiten van professionals worden nog beter benut. Deze laagdrempelige voorziening, vangt kleine gezondheidsklachten en welzijnsvragen in de wijk op zonder afspraak vooraf.

Opbrengsten

Het inloopcentrum draagt bij aan de zelfzorgvaardigheden van (mantelzorgbiedende) burgers, vroegsignalering van kwetsbaarheid en het terugdringen van consumptie van reguliere eerste- en tweedelijnszorg. Daarnaast geeft het organisatieconcept zorgprofessionals de mogelijkheid om taken te delegeren en biedt het kansen voor huisartsen om zich te specialiseren. De stichting heeft met steun van Zorgonderzoek Nederland in Rotterdam en Gouda praktijken en gezondheidscentra geholpen bij het invoeren van het concept van inloopcentra.

Interesse?

www.stichtinginloopcentra.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website