Projectomschrijving

Binnen GC De Monden is een prima basis gelegd voor geïntegreerde, multidisciplinaire zorg en samenwerking op basis van de uitgangspunten van het Chronic Care Model en de Kaiser Permanente Triangel (project 154012307). Vanuit een gezamenlijk visie is een community care aanpak gerealiseerd, waarbij preventie en zorg in de leefomgeving van de burger wordt aangeboden en gebruik wordt gemaakt van aanwezige hulpbronnen in het eigen netwerk. Huisartspraktijken, thuiszorg Icare, GGZ/Indigo, fysiotherapie en welzijn hebben in een verregaande samenwerking integrale zorgpaden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Resultaat

De multidisciplinaire samenwerking binnen GC De Monden is in dit vervolgproject doorontwikkeld en stevig geborgd. Nieuwe zorgpaden zijn ontwikkeld voor kwetsbare ouderen en mensen met onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK), de samenwerking met het sociaal team is geïntegreerd en preventieve activiteiten samen met burgers zijn uitgebreid. Het concept dient als goed voorbeeld in de regio maar heeft ook landelijke interesse.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website