Projectomschrijving

Het Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) is een werkmethodiek, ondersteund met ICT en andere technologische oplossingen, die individuele eerstelijns partijen, maar ook andere samenwerkingspartners als gemeente en thuiszorg helpt coördinatie en afstemming van de zorg te realiseren. MSM is ontwikkeld en geïntroduceerd in de gemeente Maasgouw (project 154012119).   

Doel

Doorontwikkeling MSM met als doelstellingen:

 • doorontwikkeling en uitbreiding van het virtuele gezondheidscentrum
 • realisatie van een zorgportaal richting WMO en welzijn
 • verbetering en uitbreiding van de samenwerking binnen de zorg
 • uitbreiding van het aantal aansluitingen MSM
 • het realiseren van structurele financiering

Opbrengst

Het project heeft onder andere geleid tot:

 • Richtlijnen / standaarden / documenten voor het uitvoeren van een multidisciplinaire intake en de totstandkoming van een multidisciplinaire tussen- en eindrapportage.
 • Gebruikerstevredenheidsonderzoek door Zuyd Hogeschool
 • Initiatie van een netwerk van eerstelijns zorgverleners.
 • Zorgportaal naar gemeentelijke voorzieningen
 • Samenwerking gemeente in het kader van de kanteling WMO
 • Voorlichting en scholing van zorgverleners

Meer informatie

Vervolgproject Optimalisatie MSM

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website