Projectomschrijving

De resultaten van het project Gezond Gewicht Kinderen en Zorg in Zwolle hebben tot 5 vervolgstappen geleid.

Doel en werkwijze

In dit project zijn deze uitgewerkt in concrete acties en resultaten:

  • Inbedding van de resultaten van het project in de Netwerken Jeugd en Gezin, cq sociale wijkteams.
  • Doorontwikkeling van de functie centrale zorgverlener gezond gewicht en verspreiding van de ervaringen ermee.
  • Verbetering van de afstemming tussen LEFF als voorziening tussen de 0e en 1e lijn en zorgprofessionals in de wijk. Inbedding van LEFF in de zorgketen.
  • Het opzetten van kernteams in 2 andere gemeentes waarbij kennis en ervaring uit Zwolle gedeeld wordt, casuïstiekbespreking plaatsvindt en afspraken op maat tussen professionals gemaakt worden die gericht zijn op betere zorg voor een gezonde leefstijl.
  • Het Werkboek Gezond Gewicht Kinderen wordt aangepast voor mensen van buiten Zwolle en komt op een geschikte manier digitaal beschikbaar.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website