Projectomschrijving

Het oorspronkelijke project (154012103) heeft geleid tot een basis voor Cardio Vasculair Risico Management in de eerste lijn in de inmiddels 4 gezondheidscentra plus de samenwerking met de gemeente en de sportinstellingen middels het project ‘Bewegen op recept’ dat zeer succesvol is uitgerold.

Doel

In dit vervolgproject is er zowel binnen de 4 gezondheidscentra, het St. Antonius ziekenhuis, de hart-vaatgroep als de preferente zorgverzekeraar (Achmea) de behoefte en kans om deze ontwikkeling te verbreden naar een integraal zorgaanbod op het gebied van primair en secundair CVRM inclusief een innovatieve business case onder de maatwerk substitutie afspraken met Achmea.

Verwacht resultaat

Het nieuwe verbeterde product is een zorginhoudelijke en financiële integrale business case voor primair en secundair CVRM die gedragen wordt door patiëntenvereniging, eerste lijn, tweede lijn en zorgverzekeraar. Deze business case kan Nederland breed dienen als voorbeeld voor CVRM zorg en contractering. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website