Projectomschrijving

Doel
Komen tot een integrale en vroegtijdige aanpak in de eerste lijn voor bewoners met psychosociale problemen in de Stad Utrecht. Komen tot adequate samenwerking en toegankelijkheid voor mensen met sociale kwetsbaarheid. Door versterking van de samenwerking tussen huisarts, algemeen maatschappelijk werk en poh-ggz, te starten met drie doelgroepen op drie pilotlokaties in drie wijken.

Doelgroep
De drie kernpartners (huisarts, algemeen maatschappelijk werk en poh-ggz), andere disciplines en organisaties in de wijken die betrokken zijn bij deze problematiek, Agis,  gemeente Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website