Projectomschrijving

Doel
De Stichting Gezondheidscentra (SGE) bestaat uit 10 gezondheidscentra. Momenteel vindt de samenwerkingsrelatie tussen de SGE en patiënten plaats in de centrale cliëntenraad, in klankbordgroepen en in zorginnovatieteams. Dit wordt verder uitgekristalliseerd. Met het doel te komen tot versterking van de positie van de patiënten als samenwerkingspartner op meso-niveau. Het gaat specifiek om het verbeteren van de samenwerkingsrelatie tussen patiënten en SGE.

Doelgroep
Patiënten, zorgverleners, beleidsmakers, managers, functionarissen in zorginnovatieteams van de SGE.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website