Projectomschrijving

Vergrijzing, een toenemende zorgvraag, vereenzaming, sociale overlast, individualisering, toename aantal chronisch zieken, een uitgeklede AWBZ en onzekerheden binnen de WMO zijn maatschappelijke ontwikkelingen die Stichting thuiszorg Icare en Travers Welzijn bezig houden. Door de burgerkracht te versterken, kan de zorgconsumptie worden teruggedrongen en de kwaliteit van leven worden verbeterd. Daarom trekken een welzijnswerker en wijkverpleegkundige gedurende één jaar één dagdeel per week in 4 wijken in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland met elkaar op om de burgerkracht van mensen te versterken.

Doel

Vermindering van de zorgvraag door het versterken van burgerkracht.

Werkwijze

De gezamenlijke aanpak richt zich op:

 • bieden van informele zorg
 • doorbreken van sociaal isolement 
 • ontwikkelen van competenties onder andere gericht op:
  * gezonde leefstijl
  * vermindering van laaggeletterdheid
  * uiterlijke/lichamelijke verzorging
  * versterken van bestaande eigen netwerk

De aanpak wordt in de eerste fase van het project verder doorontwikkeld.

Meer informatie

E. Wind, Travers Welzijn, e.wind@travers.nl, 06 39 23 11 18

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website