Projectomschrijving

In dit vervolgproject wordt het geleerde uit de volgende 4 ZonMw-projecten (2010-2012) in Nieuwegein toegepast door gemeentebrede inzet van ‘Welzijn op recept’:

Resultaat

  • In alle 5 de woonservicezones in Nieuwegein wordt vanuit dezelfde visie op wonen- zorg-welzijn (en onderwijs), integraal gewerkt: gebiedsgericht- en populatiegericht en met een optimale combinatie van welzijn en zorg in de wijk.
  • De 4 gezondheidscentra doen mee aan Welzijn op Recept.
  • Er zijn 152 recepten uitgeschreven. Met alle deelnemers heeft de welzijnscoach contact gehad. Het slagingspercentage is 60%. Bij die mensen is de zelfredzaamheid vergroot en /of is men gaan participeren, in plaats van een medisch vervolg op de psychosociale klachten waarmee de inwoners bij de huisarts kwamen.
  • De welzijnsarrangementen zijn geoptimaliseerd in samenspraak met bewoners.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website