Projectomschrijving

Ouderenzorg over traditionele domeingrenzen heen

In Elsloo zijn vanuit huisartsenpraktijk, verpleeghuis, thuiszorg, paramedici en apotheek afspraken gemaakt voor samenwerking in de ouderenzorg, over traditionele domeingrenzen heen. Vanuit de eerste projectsubsidie (154012309) zijn de contouren van het Zorgnetwerk zichtbaar geworden. Dankzij de vervolgsubsidie heeft dit zorgnetwerk verder vorm en inhoud gekregen:

  • Een partnercommissie is benoemd, waarin knelpunten in de samenwerking worden gesignaleerd en opgepakt.
  • Tevens is een denktank van ouderen actief.
  • Projecten zijn gestart voor een gezamenlijke aanpak van thema’s als eenzaamheid en medicatie.
  • Er is nauwe verbinding met regionale kennisinstellingen.

Duurzame financiering

Duurzame financiering voor het blijvend onderhouden en ontwikkelen van de samenwerking kon niet worden geborgd. Belemmerende factoren zijn schotten in de interne organisatie van de zorgverzekeraar in combinatie met een focus op meetbare, snelle resultaten.

Gemeente en welzijnsorganisatie

Verdere afstemming met gemeente en welzijnsorganisatie blijft steken door cultuurbarrières en gebrek aan een gedeelde lange termijn visie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website