Projectomschrijving

Wanneer het niet goed gaat met uw geestelijke of lichamelijke gezondheid en u een andere behoefte heeft aan hulp bij uw verzorging, moeten alle betrokkenen elkaar goed informeren. Dit gebeurt vaak via papier of telefoon en weinig digitaal.

Doel

Huisartsenzorggroep Ketenzorg NU onderzoekt samen met de partners Careyn, thuiszorg, De Rijnhoven, V&V instelling en PortaVita met ZonMw-subsidie of de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen verbetert en uw eigen betrokkenheid vergroot wanneer men beveiligde toegang heeft tot een gezamenlijk dossier dat via internet benaderd kan worden.

Werkwijze

De variabelen die in dat kader onderzocht worden zijn de volgende:

  • Kwaliteit van leven.
  • Behoud van zelfredzaamheid.
  • Minder crisissituaties door vroegtijdige signalering van ontsporing.
  • Minder verwijzingen naar de medisch specialist door inzet specialist ouderengeneeskunde.
  • Gebruik door betrokken oudere of diens mantelzorger van het online portaal.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website