Projectomschrijving

Doel
Integrale samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners, openbare gezondheidszorg, sportverenigingen, zorgverzekeraar, ROS en patiëntengroep, gericht op het stimuleren en handhaven van gezonde beweging. Realisatie beweegbehoud in het reguliere beweegaanbod voor minimaal 50% van patiënten die een beweeginterventie heeft gevolgd bij een fysiotherapeut. Na deelname aan een beweeginterventie volgt  twee keer per jaar een beweegvervolgconsult om effect van bewegen te meten. Opzet nieuw beweegaanbod o.l.v. een fysiotherapeut en sporttrainers voor mensen met overgewicht en een hoog risico op een chronische aandoening, als overgang naar zelfstandig bewegen.

Doelgroep
Eerstelijnszorgverleners (huisartsen, diëtisten, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen), GGD Hollands Midden, gemeente, reguliere sportverenigingen, Sportservice Zuid-Holland, Achmea, REOS en patiëntengroep. Gericht op de bewoners van de gemeente Kaag en Braassem (25.000 inwoners).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website