Projectomschrijving

Doel

Concretiseren en implementeren van een visie op zorg en een organisatiemodel in de eerste lijn om beter geïntegreerde zorg te leveren en onnodige zorgconsumptie te voorkomen. Met de focus op implementatie van een multidisciplinaire richtlijn voor patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in combinatie met problemen op andere levensgebieden.

Opbrengst

Het project heeft geresulteerd in een concept voor integrale zorg in de wijk voor bewoners met complexe problematiek en inzicht in een passende competentieontwikkeling voor professionals en elementen voor een businessmodel. Het concept gaat uit van een tandemaanpak (huisarts en POH GGZ), proactieve werkwijze en afstemming van zorg en begeleiding met diverse disciplines op individueel niveau. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met bestaande en nieuwe partners (o.a. welzijn, GGZ, ziekenhuis). Patiënten zijn positief over de aanpak.

Vervolg

Het concept blijkt toepasbaar voor een bredere doelgroep met complexe problematiek. Het model wordt breder geïmplementeerd in een vervolgproject

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website