Projectomschrijving

Samenwerken tussen verschillende sectoren in de eerste lijn is complex. Opleiding en training voor multidisciplinair samenwerken heeft meer aandacht nodig.

Serious game

Simulatie van die samenwerking in de vorm van een serious game is hiervoor een geschikte manier; het kost weinig tijd en levert een oefensituatie voor het uitproberen van het meest effectieve gedrag. Focus op individuele competenties is belangrijker dan de teamfocus, omdat professionals in de wijk in een zeer dynamische omgeving werken met verschillende teamsamenstellingen. Daarom is in dit project een serious game ontwikkeld in de vorm van een bordspel dat aansluit bij de leerbehoeften en praktische randvoorwaarden uit de praktijk. 

Opbrengsten

  • Bordspel ‘Tokkie tokkie’ – Samenspelmethode voor Wijkteams.
  • Inzicht in factoren die de samenwerking beïnvloeden. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn experts en ervaringsdeskundigen geïnterviewd. De resultaten zijn beschreven in een wetenschappelijk artikel.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website