Projectomschrijving

Doel
Twee jaar geleden is een proefproject gestart in de deelgemeente Kralingen/Crooswijk in Rotterdam, ter terugdringing van de hiaten in de samenwerking binnen de palliatieve zorg. Waaronder borging van de continuïteit van de zorg, deskundigheidsbevordering, overzichtelijke zorg en goede overdracht. Dit opgebouwde concept wordt uitvoeriger uitgewerkt, geëvalueerd en gereed gemaakt voor uitrol in de gehele regio van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o).Het Netwerk is opgedeeld in 9 lokale ketens.

Doelgroep
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, alle zorgaanbieders in de regio, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, regionale patiënten-/consumentenfederatie. De regio omvat de stad Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard (740.000 inwoners).  Hier overlijden jaarlijks ruim 6.000 mensen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website