Projectomschrijving

Doel
Realisatie van een vorm van multidisciplinaire samenwerking rondom het kind met ontwikkelingsproblemen. Bedoeld voor de ongeveer 350 – 500 kinderen tot 18 jaar in Lochem waarbij sprake is van problemen in de ontwikkeling en waarbij twee of meer hulpverleners zijn betrokken. De samenwerking is gericht op:

  • Snelle toeleiding van het kind naar de juiste hulpverlening dicht bij huis.
  • Een vangnet waarbinnen de ouders de ruimte krijgen eigen keuzes te maken.
  • Domeinoverstijgende samenwerking, waarbij de samenwerkingsvorm een aanspreekpunt is voor het CJG.


Doelgroep

Alle zorgverleners die horen tot de keten rondom het kind. Zoals huisarts, kinderarts, eerstelijnspsycholoog, kinderfysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts, ergotherapeut, schoolarts, schoolverpleegkundige, consultatiebureauarts, consultatiebureauverpleegkundige, leerkracht, maatschappelijk werker, diëtist, podotherapeut, Zorg Advies Team, intern begeleider.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website