Projectomschrijving

Binnen dit project is de kwaliteit en efficiëntie van zorg voor (kwetsbare) ouderen in Scheveningen verbeterd. Kwetsbaarheid en multimorbiditeit worden eerder opgespoord en via gezamenlijke aanpak en vroege interventies kunnen escalaties worden voorkomen.

Samenwerking

De organisaties en professionals in zorg en welzijn werken nu gestructureerd samen. De lijnen zijn kort, men weet elkaar snel te vinden en de communicatie over zorgactieplannen is veiliger en efficiënter door structureel overleg en het gebruik van digitale communicatie via eGPO (elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg).

Succesfactoren

Het project is mede succesvol geworden door de motiverende werking van 2 huisartsen (waarvan een kaderhuisarts in opleiding) naar hun collega huisartsen toe, de extra inzet die Welzijn heeft gepleegd met de ouderenadviseurs, de beschikbaarheid van wijkverpleegkundige schakels en de ambitie van het Respect advies- en behandelcentrum om een baken te zijn in de wijkzorg voor kwetsbare ouderen.

Inhoudelijke ontwikkeling

Voor inhoudelijke ontwikkeling is aangesloten bij landelijke standaarden vanuit Laego, het netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde van de NHG met een visie volgens het chronic care model.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website