Projectomschrijving

Doel

Het ontwikkelen van wijkgerichte, multidisciplinaire, geïntegreerde zorg om samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren en zelfmanagement van patiënten met diabetes mellitus type 2 te stimuleren.

Geïntegreerde samenwerking

Samenwerking tussen verschillende disciplines is niet vanzelfsprekend en eenvoudig. Er zijn veel (tegenstrijdige) belangen. De samenwerking tussen de zorgverleners in de wijkteams is uiteindelijk wel verbeterd, blijkend uit meer contact onderling en het organiseren van gezamenlijke groepsbijeenkomsten (PRISMA). 

Verandering zorgverlener

Zelfmanagement vereist een verandering in gedrag van zowel de zorgverlener als patiënt. Een scholing met onder andere gespreksvaardigheden en zelfmanagementtools heeft samen met de groepscursus PRISMA bijgedragen aan een veranderend gedrag van de zorgverleners om zelfmanagement bij patiënten met DM2 te stimuleren. 

Verandering patiënt

Hoewel de resultaten van de groepscursus PRISMA nog niet actueel zijn, lijkt het gedrag van patiënten uitsluitend daardoor (kortdurend) veranderd te zijn. De andere interventies, zoals het individuele zorgplan en DIEP, hebben niet veel effect.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website