Projectomschrijving

Binnen wijk de Schooten in Den Helder werken zorgorganisaties, huisarts, welzijn, gemeente, zorgverzekeraar, apotheek, GGD en ZONH samen om vroegsignalering en de zorg- en dienstverlening rondom kwetsbare ouderen te verbeteren. Er wordt gestart met een multidisciplinair wijknetwerk, dat bestaat uit:

  1. Een kernteam waarbij periodiek aan vroegsignalering van kwetsbare burgers uit de huisartsenpraktijk wordt gedaan en een integraal ondersteunings-/behandelplan wordt opgesteld.
  2. Een Multi Disciplinair Overleg, dat gehouden wordt met betrekking tot meest kwetsbare burgers.
  3. Een wijkschakelteam, bestaande uit de POH-S, wijkverpleegkundige, verpleegkundig teamleider en een welzijnswerker, dat specifiek aandacht heeft voor de zelfredzaamheid/samenredzaamheid en het ontzorgen van de burger: ‘welzijn gaat voor zorg’.


Doel en doelgroep
Voor de doelgroep kwetsbare ouderen wordt een zorgpad ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor de hele regio. De geleerde lessen worden gedeeld om te komen tot een regionaal organisatiemodel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website