Projectomschrijving

Doel

Het ontwikkelen van een organisatievorm voor multidisciplinaire samenwerking voor psychiatrische zorg bij de huisarts op locatie in Zaandam, met de inzet van een multidisciplinair team (huisarts, psychiater, SPV-er, eerstlijnspsycholoog en  wijkverpleegkundigen). Dit moet leiden tot een innovatieve manier van samenwerken en drempelverlagende zorg.

Patiëntenparticipatie

Om te borgen dat het project ook voordelen voor patiënt oplevert, worden patiënten actief bij dit project betrokken.

Verwachte resultaten

Dit project moet leiden tot:

  • Een goede onderlinge afstemming en een organisatiemodel.
  • Het op breder vlak bereiken van cliënten door zicht te krijgen op de groep ‘zorgmijders’.
  • Een verbetering van de poortwachtersfunctie van de huisarts.
  • Een kwalitatief juiste doorverwijzing naar eerste- en/of tweedelijns GGZ-behandeling.
  • Kennisdeling over de behandeling en kwalitatieve informatie-uitwisseling.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website