Projectomschrijving

Steeds meer ouderen blijven gewoon thuis wonen, ook als hun gezondheid verslechtert. Dit vraagt om zorg en ondersteuning door een multidisciplinaire team van hulpverleners, bestaande uit o.a.:

  • huisarts
  • thuiszorg
  • specialist ouderengeneeskunde
  • ouderenadviseur
  • fysiotherapeut

in samenspel met de oudere en mantelzorgers.

Deze professionals werken in toenemende mate samen en willen hierbij nauw aansluiten bij de behoeften van ouderen, maar vonden het moeilijk om een goede manier te bedenken om de inbreng van ouderen te verankeren in het zorgproces.

Spiegelgesprekken en netwerkkaartjes

In het onderzoek ‘PRECURO: patiëntervaringen’ hebben we 2 manieren getest om het
patiëntenperspectief in te brengen in deze eerstelijns multidisciplinaire teams:

  • spiegelgesprekken
  • kaartjes van het zorgnetwerk

Tips

De multidisciplinaire teams namen uit ons project 3 leerpunten mee:

  • je kunt meer met de oudere bespreken dan je denkt
  • je moet duidelijker en eenduidiger communiceren over het zorgplan
  • contact met de mantelzorgers moet eerder en proactiever worden gelegd

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website