Projectomschrijving

Doel
Samenwerking tussen eerste en tweede lijn, met welzijn en de gemeente. Deze samenwerking vindt plaats in een niet-institutioneel netwerk, gericht op samenhang in zorg en welzijn. Deze samenwerking zet zich in voor behoud of verbetering van maatschappelijke participatie van 65-plussers. Door het aanbieden van kennis en vaardigheden omtrent leefstijl en preventie. Evenals aanbod van behandeling en revalidatie van (dreigende) functionele beperkingen.

Doelgroep
Huisartsen, fysiotherapie, thuiszorg, diëtetiek, , psychologen, specialist ouderengeneeskunde, welzijn ouderen, wijkverpleegkundige, gemeente, wijkvertegenwoordiging (van de Leeuwardense wijken Nylân en Huizum-West). In samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar, lokale sportverenigingen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website