Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Wolvega(4 verzorgingshuizen)en in Oldemarkt (1 verzorgingshuis) is een praktijkverpleegkundige ouderenzorg in dienst van de gezamenlijke huisartsen gestationeerd. Door de structurele aanwezigheid van deze praktijkverpleegkundige ouderenzorg is de zorg aan de bewoners verbeterd. Zij bezoekt de bewoners structureel en op verzoek van bewoner, familie of verzorgenden. Deze praktijkverpleegkundige werkt nauw samen met de verzorgenden, de teamleiders, de specialist ouderengeneeskunde, alle huisartsen en apothekers. Door het structureren van deze multidisciplinaire samenwerking is de ouderenzorg in de verzorgingshuizen geoptimaliseerd. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg heeft een signalerende functie, waardoor regelmatig erger voorkomen kan worden. Bij bewoners die dezelfde dag nog een huisarts nodig hebben belt de praktijkverpleegkundige de huisarts en doet alvast veel voorwerk. De druk op de huisartspraktijken is door de intrede van deze praktijkverpleegkundige verminderd. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg kan haar gegevens direct noteren in het HIS en in de informatiesystemen van de huizen, hiermee worden registratie missers voorkomen.

De praktijkverpleegkundige heeft wekelijks overleg met de huisartsen en indien nodig apothekers en specialist ouderengeneeskunde. De praktijkverpleegkundige bezoekt de MDO's; ze krijgt enkele weken van te voren te horen welke bewoners besproken gaan worden. Voor deze bewoner kijkt ze jaarlijks naar de polyfarmacie samen met de huisarts en indien nodig de apotheker. Zodat de praktijkverpleegkundige zich goed heeft voorbereid voor het MDO. Daarnaast geeft de praktijkverpleegkundige klinische lessen aan de verzorgenden in het verzorgingshuis. De praktijkverpleegkundige wordt gezamenlijk gefinancieerd door de huisartsen, de verzorgingshuizen en De Friesland Zorgverzekeraar (POH-S gelden). Gezamenlijk zorgen deze drie groepen voor borging van de praktijkverpleegkundige in de toekomst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen zoals benoemd in het projectvoorstel zijn allemaal binnen het tijdsbestek gehaald. De nieuwe functionaris, de praktijkverpleegkundigen ouderenzorg, werkt namens de huisartsen in de verzorgingshuizen samen met verzorgenden, specialist ouderengeneeskunde, apothekers en huisartsen om de zorg voor de bewoner/patiënt op alle vlakken te verbeteren. De praktijkverpleegkundige is structureel aanwezig in de verzorgingshuizen voor de huisartsgeneeskundige en preventieve zorg aan de bewoner. Zij brengt in de verzorgingshuizen haar huisartsgeneeskundige- en verpleegkundige blik en ondersteunt de verzorgenden door deskundigheidsbevordering in de vorm van klinische lessen of training-on-the-job. Zij heeft de samenwerking met de andere disciplines gestructureerd en de polyfarmacie opgepakt en jaarlijkse beoordeling geborgd.

Door inzage en verwerking in de HIS, ter plekke, en registratiesystemen van de huizen worden registratie-missers voorkomen. De druk op de huisartsenpraktijken (bepaald door zowel voor als na het project 6 weken binnenkomende vragen bij te houden) met vragen vanuit de verzorgingshuizen is met 30-40% afgenomen. Een tevredenheidsonderzoek onder de deelnemende huisartsen, verzorgenden en bewoners zijn zeer positief. Ruim 91% van de bewoners geeft de praktijkverpleegkundige een ruim voldoende/goed voor haar kennis en werkzaamheden. Bewoners vinden het wel jammer dat ze de huisarts niet meer (zo vaak) zien (25%). Een enkeling geeft echter ook aan, dat dit niet noodzakelijk is. Alle deelnemende huisartsen geven aan dat de werkdruk voor hun verminderd is en 83,5% zegt dat de huisartsgeneeskundige zorg verbeterd is door de komst van de praktijkverpleegkundige. 15,4% van de verzorgenden zegt, net als de bewoners, het jammer te vinden dat de huisarts minder vaak aanwezig is, daarnaast geeft een grote groep verzorgenden aan dat ze het jammer vinden dan de praktijkverpleegkundige niet meer uren aanwezig is.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De praktijkverpleegkundige ouderenzorg werkt voor alle huisartsen sinds juni 2011 in 4 verzorgingshuizen te Wolvega. In totaal gaat het om ruim 250 patiënten. De eerste 4 weken heeft zij zich georiënteerd in de huizen, elke week in een ander huis. Op deze manier kon zij kennismaken met de verzorging, de bewoners en met de cultuur van het huis. De voortgang van het project loopt voorspoedig. Zo voorspoedig dat we al eerder begonnen zijn met de aanpak van de polyfarmacie en uitbreiding naar een andere regio. Vanaf 1 oktober jl. worden regelmatig bewoners van de verzorgingshuizen onder de loep genomen wat betreft hun medicijngebruik. Per 1 november 2011 is ook het verzorgingshuis in Oldemarkt betrokken bij het project. Ook hier heeft een praktijkverpleegkundige ouderenzorg namens de huisarts, haar intrede gedaan in het verzorgingshuis.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe heeft het project het volgende opgeleverd, wat betreft:

 

De nieuwe functionaris:

- betere continuiteit in de verzorgingshuizen wat betreft huisartsgeneeskundige zorg.

- pvk ouderenzorg is structureel aanwezig in verzorgingshuis, bewoners en verzorgenden benaderen haar regelmatig. PVK ouderenzorg heeft alle chronisch zieken in kaart gebracht, doet verpleegtechnische handelingen, doet (voor)visites voor huisarts, benadert de bewoner door haar verpleegkundige bril en behandelt niet alleen klachten, signaleert bij de verzorgenden waar een tekort aan kennis is en organiseert een klinische les.

 

Registratie:

PVK ouderenzorg heeft toegang tot het HIS, ook in de vz huizen en kan direct haar afspraken en actiepunten noteren. Ook heeft ze ondertussen toegang tot de systemen in de verzorgingshuizen. Afspraken worden direct genoteerd in de verschillende systemen en zorgplannen. Dit is zeker een meerwaarde, omdat het registreren door huisartsen niet tot zeer slecht gebeurde in de vz huizen. Door een perfecte registratie worden fouten voorkomen.

 

Samenwerking:

De samenwerking met alle betrokken partijen gaat goed. Specialist ouderengeneeskunde in de vz huizen heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met huisartsen en met PVK Ouderenzorg. Ze vullen elkaar goed aan in de vz huizen. PVK Ouderenzorg bespreekt wekelijkse de bijzonderheden door met de huisartsen. Binnen polyfarmacie project (zie hieronder) zijn afspraken en overlegmomenten gepland met apothekers, verzorgenden, huisartsen en PVK Ouderenzorg.

 

Polyfarmacie:

Het onderdeel polyfarmacie is eerder opgepakt dan in het projectvoorstel beschreven. Ondertussen zijn met/van 25 bewoners hun medicatiebeleid doorgenomen. Bewoners zijn erg blij met de extra aandacht voor hun medicatie. Huisarts wordt zich bewust hoe lang sommige medicatie al structureel gegeven wordt, terwijl dit eigenlijk niet meer nodig is. Dit onderdeel van het project bevordert de samenwerking tussen huisarts, PVK Ouderenzorg en Apothekers. Kwaliteit van zorg wordt verhoogd door bewustwording en wijziging van alle hulpverleners betreffende medicatie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de gemeente Weststellingwerf en Oldemarkt en Kuinre hebben alle huisartsen zich verenigd binnen de Vereniging Langs de Linde. Het betreft 22 huisartsen, die zelfstandig of in dienstverband praktijk voeren. De vereniging wil de ouderenzorg in de hele regio optimaliseren door het realiseren van multidisciplinaire samenwerking met de woonzorgcentra, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en op den duur de apotheken. Het doel is: verbetering van de ouderenzorg in de genoemde regio. Deze ontwikkeling past in de plannen van de overheid om versnippering van zorg tegen te gaan, en samen te werken binnen de toename van de grote groep ouderen die ons te wachten staat. Dit willen we bewerkstelligen door in eerste instantie de huisartsgeneeskundige zorg in het woonzorgcentrum/verzorgingshuis te optimaliseren door een behoefte onderzoek onder de bewoners, de intrede van een praktijkverpleegkundige ouderenzorg en het structureren van de samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde te structureren. In een volgende fase van het project willen we samen met alle partijen en de apothekers de polyfarmacie voor de ouderen aanpakken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website