Sidebar

Optimaliseren ouderenzorg in de thuissituatie

In het vervolgproject 'Optimaliseren ouderenzorg in de thuissituatie' wordt de praktijkverpleegkundige ouderenzorg ingezet voor continue goede (preventieve) zorg voor de kwetsbare ouderen van 75+ in de thuissituatie. Eis voor deze goede zorg is structurele samenwerking met gemeente, thuiszorg, apothekers, zorgverzekeraar en anderen (ouderenorganisaties, fysio, GGZ, etc.).

Vervolgproject

Kennisdeling door nascholing

Om de kennis uit dit project te delen, is in 2014 een geaccrediteerde nascholing georganiseerd in de vorm van een werkbezoek onder de titel 'Meet the experts'.

Meet the experts

Nieuws

Kennisvoucher

Dit project is één van de 20 voorbeeldprojecten waarvoor zorg- en welzijnsorganisaties een Kennisvoucher aan konden vragen bij Op één lijn (zomer 2015). Er zijn 2 Kennisvouchers toegekend voor dit project.

Kennisvouchers

Relevantie voor gemeenten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website