Resultaat

  • Multidisciplinaire samenwerking met woonzorgcentra, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en apotheken.
  • De nieuwe functionaris, de praktijkverpleegkundigen ouderenzorg, werkt namens de huisartsen in de verzorgingshuizen samen met verzorgenden, specialist ouderengeneeskunde, apothekers en huisartsen om de zorg voor de bewoner/patiënt op alle vlakken te verbeteren.
  • De praktijkverpleegkundige is structureel aanwezig in de verzorgingshuizen voor de huisartsgeneeskundige en preventieve zorg aan de bewoner. Zij brengt in de verzorgingshuizen haar huisartsgeneeskundige- en verpleegkundige blik en ondersteunt de verzorgenden door deskundigheidsbevordering in de vorm van klinische lessen of training-on-the-job. Zij heeft de samenwerking met de andere disciplines gestructureerd en de polyfarmacie opgepakt en jaarlijkse beoordeling geborgd.
  • Door inzage en verwerking in de HIS, ter plekke, en registratiesystemen van de huizen worden registratie-missers voorkomen.
  • De druk op de huisartsenpraktijken (bepaald door zowel voor als na het project 6 weken binnenkomende vragen bij te houden) met vragen vanuit de verzorgingshuizen is met 30-40% afgenomen. Een tevredenheidsonderzoek onder de deelnemende huisartsen, verzorgenden en bewoners zijn zeer positief. Bewoners vinden het wel jammer dat ze de huisarts niet meer (zo vaak) zien.

Schetsen voor een betere eerste lijn

Een uitgebreide beschrijving van het project vindt u in de publicatie 'Op één lijn: schetsen voor een betere eerste lijn'.

Brug tussen huisarts en verzorgingshuizen

In Wolvega en in Oldemarkt is een praktijkverpleegkundige ouderenzorg in dienst van de gezamenlijke huisartsen gestationeerd. Door de dagelijkse aanwezigheid van deze praktijkverpleegkundige ouderenzorg is de huisartsgeneeskundige en verpleegkundige zorg aan de bewoners verbeterd. In een artikel in De Eerstelijns wordt uitgebreid beschreven hoe deze samenwerking tot stand is gekomen.

Download het artikel in De Eerstelijns

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website