Projectomschrijving

TNO heeft in opdracht van ZonMw een gebruiksvriendelijke businesscase-tool ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Hiermee kunnen zorgverleners en adviseurs effecten van nieuwe samenwerkingsvormen vooraf inschatten en onderbouwen of achteraf controleren. Zo wordt duidelijk wat investeren in samenwerking oplevert in kwaliteit, geld en werkplezier.

Ontwikkeld mét gebruikers

De tool is ontwikkeld in samenspraak met gebruikers waardoor de functionaliteit van de webtool nauw aansluit bij wensen van gebruikers. Het is bijvoorbeeld mogelijk om effecten uit te splitsen per betrokken partij. Ook is het mogelijk om businesscases onderling te vergelijken.

Doelgroep

De webtool is bedoeld voor:

  • samenwerkende zorgverleners
  • zorgorganisaties in de eerstelijnszorg
  • samenwerkende disciplines uit de eerstelijnszorg en de nulde, tweede en derdelijnszorg.

Kosteloos beschikbaar

De webtool is kostenloos beschikbaar op www.businesscase-eerstelijn.nl. In 2 korte instructiefilms wordt uitgelegd wat de meerwaarde is van een businesscase en hoe de tool werkt.

Meer informatie

Vervolgproject

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website