Projectomschrijving

Stevige organisatiestructuren rond samenwerking in de zorg dichtbij huis zijn belangrijk. Dit geldt zeker ook voor de zorg voor mensen met dementie thuis. Dementienetwerken, of -ketens, bestaan vaak uit zeer veel partijen. Lang niet altijd vindt men elkaar, spreekt men dezelfde taal of is er sprake van een gedeelde visie. Dit terwijl deze zogenaamde 'zachte factoren' van groot belang lijken voor een succesvolle samenwerking in de dementiezorg.

Doel

Dit project richt zich erop om deze 'zachte factoren' te identificeren. Via observaties en interviews sporen wij zachte factoren op die van belang zijn voor de samenwerking binnen dementienetwerken. Wij ontwikkelen indicatoren waarmee deze factoren te meten zijn en onderzoeken de toepasbaarheid in de praktijk. Indien toepasbaar worden mogelijkheden onderzocht om de indicatoren op te nemen in bestaande kwaliteitsindicatorensets.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd door Trimbos-instituut, i.s.m. Vilans, Hogeschool Rotterdam, Stichting Transmurale Zorg.

Resultaten

De digitale zelfevaluatietool is beschikbaar op www.zelfevaluatiedementienetwerken.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website