Projectomschrijving

Het doel van het project, met de werktitel ‘pilot Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) in de Wijk’, is het realiseren van wijkgerichte samenwerking tussen eerstelijns professionals voor patiënten met CVRM waardoor de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. 

3 subdoelstellingen

  1. Ontwikkelen van het zorgprogramma Cardio Vasculair Riscico Management(CVRM) dat bekostigd wordt via een eerstelijns DBC voor CVRM, Primaire- en Secundaire Preventie. 
  2. Implementeren van het zorgprogramma CVRM in 7 wijken in regio Haaglanden, vanuit multidisciplinaire zorgteams. Hierbij is rekening gehouden met de wijkverschillen (welstand vs achterstand).
  3. Monitoren van de ondersteuningsactiviteiten die nodig zijn voor het implementeren van het zorgprogramma CVRM, om te komen tot een goede organisatievorm van het zorgaanbod.


De zorggroep Eerstelijns Zorggroep Haaglanden(ELZHA) heeft het zorgprogramma uitgewerkt in het startdocument Zorgprogramma ketenzorg CVRM, Pilot in de Wijk. Het uitgangspunt is dat de CVRM zorg multidisciplinair, dichtbij de cliënt en in de wijk wordt georganiseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website